Ebook Tâm lý học dân số: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học dân số" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ gia đình, các mối quan hệ qua lại trong gia đình và vấn đề sinh đẻ, thái độ của hai vợ chồng đối với vấn đề số con trong gia đình, những vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ cá nhân, nhu cầu về con cái, tâm thế sinh đẻ, động cơ hóa hành vi sinh đẻ, nhân cách của bố mẹ và vấn đề sinh đẻ. Mời các bạn tham khảo.