Ebook Sổ tay nuôi trồng nấm ăn và nấm trị bệnh: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sổ tay nuôi trồng nấm ăn và nấm trị bệnh", phần 2 trình bày các nội dung: Nấm chữa bệnh, xây dựng trạm trại để nuôi trồng nấm, bảo quản và chế biến sản phẩm, các thiết bị chuyên dùng trong trồng nấm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu giá trị của nghề trồng nấm và kỹ thuật trồng một số loại nấm có giá trị kinh tế cao.