Ebook Quan hệ tình ái trong các cộng đồng, các tôn giáo và các nền văn hóa: Phần 1

"Quan hệ tình ái trong các cộng đồng, các tôn giáo và các nền văn hóa" giới thiệu những kiến thức đa dạng, bổ ích, có hệ thống về một lĩnh vực có tính "thầm kín" mà không phải ở đâu, lúc nào cũng có thể đề cập đến. Nó càng đặc biệt hấp dẫn và lý thú khi được đề cập đến như là một trong những nội dung hoạt động văn hóa của cộng đồng, của toàn nhân loại. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.