Ebook Phòng và chữa bệnh cận thị: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Thuốc chữa cận thị, châm cứu chữa cận thị, giải phẫu chữa cận thị, chữa chứng phát sinh sau khi mổ mắt cận thị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.