Ebook Phòng và chữa bệnh cận thị: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Thế nào là mắt cận thị, hệ thống chiết quang của mắt, nguyên nhân gây cận thị, tán quang cận thị, quy luật phát sinh bệnh cận thị, thói quan xấu gây ra cận thị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.