Ebook Nhật Bản năm 2002 - Cuộc cải cách vẫn còn tiếp tục: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nhật Bản năm 2002 - Cuộc cải cách vẫn còn tiếp tục", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quan hệ an ninh - Đối ngoại của Nhật Bản năm 2002, xã hội và văn hóa Nhật Bản năm 2002. Mời các bạn cùng tham khảo