Ebook Nhật Bản năm 2002 - Cuộc cải cách vẫn còn tiếp tục: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Nhật Bản năm 2002 - Cuộc cải cách vẫn còn tiếp tục" cung cấp cho người đọc tình hình tổng quan kinh tế và chính trị Nhật Bản năm 2002 như: Sự phục hồi kinh tế mỏng manh, tài chính tiền tệ tiếp tục là lĩnh vực nóng bỏng và khó khăn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.