Ebook Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản ở biển: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Ebook "Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản ở biển" đề cập đến những kỹ thuật cơ bản về nuôi cá lồng, tôm hùm lồng, nuôi ốc hương, trồng rong sụn trên biển. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook.