Ebook Gieo mầm trên sa mạc: Phần 2

Nối tiếp Gieo mầm trên sa mạc phần 1, phần 2 giới thiệu nội dung 3 chương còn lại của quyển sách về sự sa mạc hóa toàn cầu, tái phủ cây cho Trái đất thông qua phương pháp tự nhiên, những chuyến du hành trên bờ nước Mỹ. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.