Ebook Gieo mầm trên sa mạc: Phần 1

Ebook Gieo mầm trên sa mạc Phần 1 giới thiệu nội dung 3 chương của quyển sách bao gồm tiếng gọi đến với nông nghiệp tự nhiên; xét lại tri thức của con người; chữa lành cho một thế giới trong cơn khủng hoảng. Mời các bạn tham khảo.