Ebook Giáo trình Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi: Phần 1

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chăn nuôi thú y tuyến cơ sở, tăng nguồn tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật trong ngành, Trường trung học Nông nghiệp Hà Nội biên soạn Giáo trình Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi. Phần 1 của giáo trình gồm các nội dung chính sau: Đại cương về vi khuẩn và virus, cấu tạo và sinh lý của vi khuẩn, phương thức gây bệnh của vi sinh vật và khả năng miễn dịch của cơ thể động vật, đại cương về bệnh truyền nhiễm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.