Ebook Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim

"Ebook Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim" sẽ giúp các bạn tìm hiểu được những đặc điểm tâm lý giữa phụ nữa và đàn ông, các mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, bất đồng ngôn ngữ, cách trình bày những cảm xúc khó nói, gìn giữ sự kỳ diệu của tình yêu. Mời các bạn cùng tham khảo!