Ebook Cây hoa hồng và kỹ thuật trồng: Phần 2

Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Cây hoa hồng và kỹ thuật trồng" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để biết được kỹ thuật trồng hoa hồng; sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ; sinh lý hoa hồng sau thu hoạch;...