Ebook Cảm xạ học và đời sống: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Cảm xạ học và đời sống" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những dụng cụ dùng trong cảm xạ học; Thực hành cảm xạ; Cảm xạ từ xa; Điều trị theo ngũ hành bệnh lục tạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.