Ebook Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung: Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, khu công nghiệp Bình Dương, các vấn đề văn hóa - xã hội Bình Dương, bài học thành công và công tác kiến nghị. Hi vọng cuốn sách sẽ mang lại nhiều điều bổ ích, giúp người đọc và các đối tác có thêm thông tin nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thành công, tăng cường mở rộng hợp tác, tìm nơi đầu tư có hiệu quả ở Bình Dương.