Ebook Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Phần 1 cuốn sách "Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI" trình bày các nội dung: Làm quen với mảnh đất Bình Dương, tổ chức hành chính, kết cấu hạ tầng Bình Dương, toàn cảnh kinh tế Bình Dương. Hi vọng cuốn sách sẽ mang lại nhiều điều bổ ích, giúp người đọc và các đối tác có thêm thông tin nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thành công, tăng cường mở rộng hợp tác, tìm nơi đầu tư có hiệu quả ở Bình Dương.