Ebook Bệnh ký sinh trùng ở đàn dê Việt Nam (Tái bản lần thứ 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Bệnh ký sinh trùng ở đàn dê Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu một số phương pháp chuẩn đoán và phòng chống bệnh ký sinh trùng ở dê, những bệnh ký sinh trùng phổ biến ở dê. Mời các bạn cùng tham khảo.