Ebook Báo cáo nghiên cứu Công khai, minh bạch hóa ở Việt Nam - So sánh tham chiếu với hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và các quy định của Tổ chức thương mại thế giới: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Báo cáo nghiên cứu Công khai, minh bạch hóa ở Việt Nam - So sánh tham chiếu với hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và các quy định của Tổ chức thương mại thế giới", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật của Việt Nam liên quan đến công khai, minh bạch hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.