• Đôi điều suy ngẫm về học thuyết của Các Mác

  Đôi điều suy ngẫm về học thuyết của Các Mác

  Trong bài viết này, tác giả muốn chia sẻ đôi điều suy ngẫm về học thuyết của C. Mác trong ba vấn đề cốt lõi của Marketing cũng như việc ứng dụng học thuyết của ông để nghiên cứu những lĩnh vực khoa học khác. Mời các bạn cùng tác giả tìm hiểu về đôi điều suy ngẫm về học thuyết của Các Mác.

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 64 1

 • Khái niệm phương pháp: Định nghĩa và phân loại

  Khái niệm phương pháp: Định nghĩa và phân loại

  Khái niệm phương pháp có vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống các khái niệm của phương pháp luận. Mỗi phương pháp là một trong những cách thức hoạt động để đạt được một mục tiêu. Phương pháp hoạt động cùng với chủ thể hoạt động, mục tiêu hoạt động, phương tiện hoạt động, hiệu quả hoạt động là các mặt cơ bản của hoạt...

   8 p thuvienbinhduong 25/09/2019 56 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số