• Giáo trình triết học - PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

  Giáo trình triết học - PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

  Mời các bạn cùng tìm hiểu giáo trình triết học do PGS.TS. Đoàn Quang Thọ làm chủ biên để hiểu thêm về định nghĩa của triết học & vai trò của triết học trong đời sống xã hội .

   560 p thuvienbinhduong 21/03/2014 423 6

 • Đề cương bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Đề cương bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Đề cương bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học giúp người học nắm vững kiến thức, đối tượng nghiên cứu của CNXHKH, phân biệt đối tượng của CNXHKH với Triết học Mác - Lênin, Kinh tế học chính trị Mác -Lênin, hiểu được chức năng, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay.

   206 p thuvienbinhduong 21/03/2014 424 2

 • Giáo trình Giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học - ThS.GVC. Hoàng Ngọc Vĩnh

  Giáo trình Giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học - ThS.GVC. Hoàng Ngọc Vĩnh

  Nội dung cuốn sách được hoàn thành dựa trên nội dung cuốn "Bài giảng các tác phẩm kinh điển triết học" phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên Triết học Đại học Khoa học Huế theo sự phân công của Bộ môn Triết học - Khoa Mác Lênin Trường Đại học Khoa học Huế tháng 02 năm 2000 và có sử dụng một số tư liệu của cuốn "Giới...

   120 p thuvienbinhduong 21/03/2014 565 3

 • Giáo trình: Lịch sử tư tưởng Việt Nam - ĐH. Khoa học Huế

  Giáo trình: Lịch sử tư tưởng Việt Nam - ĐH. Khoa học Huế

  Giáo trình nói về lịch sử tư tưởng Việt Nam thời tiền sử và sơ sử, lịch sử tư tưởng Việt Nam thời buổi đầu dựng nước,... qua đó nghiên cứu sâu hơn về đối tượng, phương pháp, đặc điểm của tư tưởng Việt Nam.

   84 p thuvienbinhduong 21/03/2014 379 4

 • Giáo trình: Triết học Mác Lênin - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long & GS.TS. Nguyễn Hữu Vui

  Giáo trình: Triết học Mác Lênin - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long & GS.TS. Nguyễn Hữu Vui

  Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí - vai trò của con người trong thế giới ấy. Giáo trình do GS.TS. Nguyễn Ngọc Long & GS.TS. Nguyễn Hữu Vui đồng chủ biên gồm 2 phần nội dung chính nói về: khái lược về triết học & lịch sử triết học, những nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin.

   188 p thuvienbinhduong 21/03/2014 736 2

 • Triết học trong đời sống

  Triết học trong đời sống

  Triết học là hệ thống những quan điểm về thế giới và vai trò của con người trong thế giới đó. Hệ thống những quan điểm về thế giới: Quan điểm là những ý kiến, những chính kiến của một cá nhân hay một nhóm, một cộng đồng về một vấn đề nào đó.

   230 p thuvienbinhduong 21/03/2014 295 4

 • Giáo trình Triết học Mác Lênin - Khoa Lý Luận Chính Trị

  Giáo trình Triết học Mác Lênin - Khoa Lý Luận Chính Trị

  Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây vào khoảng từ thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ VI trước Công Nguyên. Giáo trình Triết học Mác Lênin do khoa lý luận chính trị biên soạn có nội dung khái quát các vấn đề triết học từ lịch sử hình thành, nguồn gốc của Triết học đến các quy luật, phạm trù triết học.

   303 p thuvienbinhduong 21/03/2014 263 2

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Triết học nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội, và tư duy. Giáo trình Chủ nghĩa Mac – Lenin có nội dung về lịch sử hình thành, quá trình phát triển cũng như các quy luật vận động trong Triết học. Các bạn có thể tham khảo để nắm nội dung một cách tốt nhất.

   172 p thuvienbinhduong 21/03/2014 270 2

 • Hướng dẫn kỹ năng sử dụng MS Excel 2003

  Hướng dẫn kỹ năng sử dụng MS Excel 2003

  Giáo trình hướng dẫn người học các thao tác, kỹ năng sử dụng MS Excel 2003 từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung giáo trình giới thiệu phần mềm xử lý bảng tính MS Excel 2003, kỹ năng tạo và hiệu chỉnh dữ liệu trên bảng tính - quản lí bảng tính, tính toán trên sheet trên bảng tính, giới thiệu và hướng dẫn bạn học các hàm trong Excel như hàm logic, hàm...

   160 p thuvienbinhduong 21/03/2014 584 3

 • Giáo trình Tin học căn bản - ĐH Marketing

  Giáo trình Tin học căn bản - ĐH Marketing

  Giáo trình do ĐH Marketing biên soạn gồm có 6 chương, nội dung các chương giới thiệu tổng quát về máy tính, biểu diễn thông tin trên máy tính, hệ điều hành, hệ điều hành Window XP, bộ gõ tiếng việt, xử lý văn bản Microsoft Word.

   166 p thuvienbinhduong 21/03/2014 332 1

 • Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B

  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B

  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy là tài liệu tham khảo, dùng để giảng dạy thi lấy chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B. Học viên và giảng viên tham khảo giáo trình để có khả năng tổ chức và xây dựng màn hình làm việc cho ứng dụng, thực hiện thao tác xử lý dữ liệu trên màn hình như cập nhật dữ liệu, mở báo cáo,... Giáo trình gồm 8 bài học...

   132 p thuvienbinhduong 21/03/2014 302 1

 • Giáo trình Tin học văn phòng: Microsoft Excel (Trung tâm tin học ĐH. Sư phạm Huế)

  Giáo trình Tin học văn phòng: Microsoft Excel (Trung tâm tin học ĐH. Sư phạm Huế)

  Giáo trình tin học do Hoàng Vũ Luân biên soạn gồm có 7 bài. Nội dung giáo trình gồm có: tổng quan về Excel, làm việc với bảng tính, các hàm thường dùng trong Excel, cơ sở dữ liệu trong Excel, tạo biểu đồ, các thao tác trên danh sách dữ liệu...

   74 p thuvienbinhduong 21/03/2014 577 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số