• Giáo trình Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non - Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Thị Anh Thư

  Giáo trình Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non - Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Thị Anh Thư

  Cuốn giáo trình được biên soạn nhằm giới thiệu với giáo sinh một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của tâm lý học trẻ em, làm cơ sơ cho các môn nghiệp vụ sư phạm trong nhà trường. Đồng thời giáo trình còn trình bày những quy luật chung về sự phát triển tâm lý của trẻ ở từng lứa tuổi sơ sinh, hài nhi, ấu nhi, mẫu giáo, chú ý đến vai trò...

   209 p thuvienbinhduong 21/03/2014 205 2

 • Tâm lý học đại cương - Ngân Minh Phương

  Tâm lý học đại cương - Ngân Minh Phương

  Tâm lý học đại cương này giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản của Tâm lý học để không chỉ ứng dụng trong cuộc sống mà còn lĩnh hội được những kiến thức làm cơ sở để tiếp cận chuyên đề Tâm lý học quản lý sau này. Hình thành ở học viên khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống, công tác.

   122 p thuvienbinhduong 21/03/2014 195 2

 • Tâm lý và tâm lý học quản trị

  Tâm lý và tâm lý học quản trị

  Tâm lý là sự phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, não làm chức năng phản ánh đó. Sự phản ánh này có tính chất chủ thể và mang bản chất xã hội - lịch sử. Tâm lý học quản trị là ngành khoa học nghiên cứu việc ứng dụng tâm lý vào công tác quản trị kinh doanh.

   99 p thuvienbinhduong 21/03/2014 148 2

 • Giáo trình Tâm lí học xã hội

  Giáo trình Tâm lí học xã hội

  Giáo trình "Tâm lí học xã hội" gồm 5 chương chính. Chương 1 đi tìm hiểu đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lí học xã hội. Chương 2 giới thiệu cho người học các phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn, phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi, phương pháp thực nghiệm, phương pháp trắc đạc xã...

   162 p thuvienbinhduong 21/03/2014 731 4

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương - Nguyễn Quang Uẩn

  Giáo trình Tâm lý học đại cương - Nguyễn Quang Uẩn

  Tính nhạy cảm được coi là mầm mống đầu tiên của tâm lý, xuất hiện cách đây khoảng 600 triệu năm. Từ hiện tượng tâm lý đơn giản nhất này, dần dần phát triển lên thành những hiện tượng tâm lý khác phức tạp hơn. Giáo trình tâm lý học đại cương trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về đời sống tâm lý con người. Trên cơ...

   157 p thuvienbinhduong 21/03/2014 676 1

 • Giáo trình Tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm

  Giáo trình Tâm lí học đại cương - Hoàng Đức Lâm

  Tâm lý học nghiên cứu các hiện tượng tâm lý, quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý và các thuộc tính tâm lý, phát hiện ra các sự kiện của khoa học tâm lý; nghiên cứu chúng để tìm ra các quy luật điều khiển, giáo dục, hình thành các hiện tượng ấy nói riêng, cả con người có hiện tượng ấy nói chung.

   65 p thuvienbinhduong 21/03/2014 177 1

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm - Ths Đỗ Văn Thông

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm - Ths Đỗ Văn Thông

  Giáo trình bổ ích cho sinh viên nghiên cứu đối tượng của tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, rút ra được những quy luật chung của phát triển nhân cách theo lứa tuổi, kỹ năng kỹ xảo trong quá trình giáo dục và dạy học...từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy và học tập chuyên ngành sư phạm.

   70 p thuvienbinhduong 21/03/2014 806 2

 • Mác, Ăngghen và những vấn đề lý luận văn học

  Mác, Ăngghen và những vấn đề lý luận văn học

  "Mac, Ăngghen và những vấn đề lý luận văn học" trình bày những vấn đề cơ bản của mĩ học; những vấn đề của chủ nghĩa hiện thực; vấn đề cái anh hùng, cái bi kịch, cái hài hước và châm biếm; nguyên tắc tính Đảng cộng sản của văn học và những vấn đề phương pháp luận lịch sử văn học.

   103 p thuvienbinhduong 21/03/2014 134 1

 • Câu chuyện Triết học - Will Durant

  Câu chuyện Triết học - Will Durant

  Với 9 chương, cuốn sách Câu chuyện Triết học mang đến cho lịch sử triết học một diện mạo mới. Tác giả Will Durant đã biến triết học trở thành những câu chuyện lôi cuốn. Từ khi ra mắt năm 1926, trong vòng 40 năm (1976), cuốn sách đã được tái bản 28 lần ở nhiều quốc gia. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên Triết học; là tài liệu nghiên...

   263 p thuvienbinhduong 21/03/2014 261 3

 • Giáo trình triết học - PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

  Giáo trình triết học - PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

  Mời các bạn cùng tìm hiểu giáo trình triết học do PGS.TS. Đoàn Quang Thọ làm chủ biên để hiểu thêm về định nghĩa của triết học & vai trò của triết học trong đời sống xã hội .

   560 p thuvienbinhduong 21/03/2014 280 6

 • Đề cương bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Đề cương bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Đề cương bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học giúp người học nắm vững kiến thức, đối tượng nghiên cứu của CNXHKH, phân biệt đối tượng của CNXHKH với Triết học Mác - Lênin, Kinh tế học chính trị Mác -Lênin, hiểu được chức năng, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay.

   206 p thuvienbinhduong 21/03/2014 308 2

 • Giáo trình Giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học - ThS.GVC. Hoàng Ngọc Vĩnh

  Giáo trình Giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học - ThS.GVC. Hoàng Ngọc Vĩnh

  Nội dung cuốn sách được hoàn thành dựa trên nội dung cuốn "Bài giảng các tác phẩm kinh điển triết học" phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên Triết học Đại học Khoa học Huế theo sự phân công của Bộ môn Triết học - Khoa Mác Lênin Trường Đại học Khoa học Huế tháng 02 năm 2000 và có sử dụng một số tư liệu của cuốn "Giới...

   120 p thuvienbinhduong 21/03/2014 376 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số