• Bài giảng Nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu (Phần 1) - NXB Y học

  Bài giảng Nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu (Phần 1) - NXB Y học

  "Bài giảng Nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu" được biên soạn để giúp cho các đối tượng có tư liệu giảng dạy sâu hơn về từng phần của nhãn cầu. Nội dung ebook sẽ giới thiệu phần trước nhãn cầu với các phần giải phẫu cũng như bệnh học. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu (Phần 1) - NXB Y học"

   113 p thuvienbinhduong 12/01/2015 227 1

 • Bài giảng Nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu (Phần 2) - NXB Y học

  Bài giảng Nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu (Phần 2) - NXB Y học

  "Bài giảng Nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu" được biên soạn để giúp cho các đối tượng có tư liệu giảng dạy sâu hơn về từng phần của nhãn cầu. Nội dung ebook sẽ giới thiệu phần trước nhãn cầu với các phần giải phẫu cũng như bệnh học. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu (Phần 2) - NXB Y học"

   107 p thuvienbinhduong 12/01/2015 148 1

 • Giáo trình sử dụng Excel 2010

  Giáo trình sử dụng Excel 2010

  Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010, khái quát những điểm mới, các thao tác cơ bản, cách thức sử dụng các hàm, làm việc với Macro và Templates, các phím tắt và thủ thuật...

   240 p thuvienbinhduong 29/12/2014 356 5

 • Giáo trình sử dụng Word 2010

  Giáo trình sử dụng Word 2010

  Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010. Tổng quan về những điểm mới , các thao tác cơ bản, một số mẹo hay...

   138 p thuvienbinhduong 29/12/2014 195 2

 • Ebook Biển Đông: Phần 2 (Tập 2 Khí tượng thủy văn động lực biển) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Biển Đông: Phần 2 (Tập 2 Khí tượng thủy văn động lực biển) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook "Biển Đông: Phần 2 (Tập 2 Khí tượng thủy văn động lực biển)" trình bày nội dung thông qua các phần sau: phần 3 động lực biển, phần 4 khí tượng thủy ven động lực biển dải ven bờ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày.

   279 p thuvienbinhduong 18/12/2014 181 1

 • Ebook Biển Đông: Phần 1 (Tập 1 Khái quát về biển Đông) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Biển Đông: Phần 1 (Tập 1 Khái quát về biển Đông) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook "Biển Đông: Phần 1 (Tập 1 Khái quát về biển Đông)" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương mở đầu giới thiệu về biển Đông, chương 1 cấu trúc-kiến tạo vùng biển Đông, chương 2 địa hình và địa mạo đáy biển Đông. Mời các bạn tham khảo.

   94 p thuvienbinhduong 18/12/2014 204 2

 • Ebook Biển Đông: Phần 2 (Tập 1 Khái quát về biển Đông) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Biển Đông: Phần 2 (Tập 1 Khái quát về biển Đông) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook "Biển Đông: Phần 2 (Tập 1 Khái quát về biển Đông)" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 3 đặc điểm khí tượng thủy văn biển Đông, chương 4 đời sống sinh vật biển Đông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p thuvienbinhduong 18/12/2014 171 2

 • Ebook Biển Đông: Phần 1 (Tập 2 Khí tượng thủy văn động lực biển) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Biển Đông: Phần 1 (Tập 2 Khí tượng thủy văn động lực biển) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook "Biển Đông: Phần 1 (Tập 2 Khí tượng thủy văn động lực biển)" trình bày nội dung thông qua các phần sau: phần 1 khí tượng biển, phần 2 thủy văn biển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày.

   287 p thuvienbinhduong 18/12/2014 153 1

 • Giáo trình Chuẩn bị điều kiện trước khi trồng - MĐ01: Trồng đào, quất cảnh

  Giáo trình Chuẩn bị điều kiện trước khi trồng - MĐ01: Trồng đào, quất cảnh

  Cuốn giáo trình “Chuẩn bị điều kiện trước trồng” cùng với bộ giáo trình nghề Trồng đào, quất cảnh được biên soạn đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề, đã cập nhật những tiến bộ của khoa học lao động và thực tế sản cây đào, quất cảnh tại các địa phương trong cả nước, do đó có thể coi là cẩm nang cho người...

   73 p thuvienbinhduong 05/12/2014 189 1

 • Giáo trình Chuẩn bị trước gieo trồng - MĐ01: Trồng rau công nghệ cao

  Giáo trình Chuẩn bị trước gieo trồng - MĐ01: Trồng rau công nghệ cao

  Giáo trình "Chuẩn bị trước gieo trồng" giới thiệu khái quát về các kỹ năng chuẩn bị cho khu vực sản xuất rau công nghệ cao bao gồm 02 bài: thiết lập nhà trồng rau công nghệ cao và lập kế hoạch sản xuất và chuẩn bị nguyên, vật liệu trồng.

   84 p thuvienbinhduong 05/12/2014 202 1

 • Giáo trình Trồng và thu hoạch ba kích - MĐ03: Trồng ba kích, sa nhân

  Giáo trình Trồng và thu hoạch ba kích - MĐ03: Trồng ba kích, sa nhân

  Mô đun Trồng và thu hoạch Ba kích là mô đun thứ ba, mô đun này được giảng dạy sau các mô đun khác và có thể tiến hành dạy độc lập. Mô đun trồng và thu hoạch ba kích cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế qua đó để bà con nông dân có thể tham khảo, học tập vận dụng vào trong công việc sản xuất ba...

   114 p thuvienbinhduong 05/12/2014 192 1

 • Giao trình Chuẩn bị bè nuôi hàu - MĐ02: Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương

  Giao trình Chuẩn bị bè nuôi hàu - MĐ02: Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương

  Giao trình Chuẩn bị bè nuôi hàu - MĐ02: Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương là một mô đun chuyên môn nghề, có thể dùng để dạy độc lập hoặc cùng với một số mô đun khác. Sau khi học mô đun này người học có thể hành nghề việc chọn vị trí đặt bè, lắp ráp bè nuôi hàu, đặt và cố định bè, chuẩn bị bè nuôi.

   88 p thuvienbinhduong 05/12/2014 196 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số