• Ebook Việt sử giai thoại: Phần 2

  Ebook Việt sử giai thoại: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các phần chính: 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh, 62 giai thoại thời Lê Sơ, 65 giai thoại thế kỉ XVI-XVII, 69 giai thoại thế kỉ XVIII, 45 giai thoại thế kỉ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   379 p thuvienbinhduong 29/05/2018 10 0

 • Ebook Việt sử tiêu án: Phần 1 - Rạng Đông

  Ebook Việt sử tiêu án: Phần 1 - Rạng Đông

  Phần 1 ebook gồm các phần chính: Họ Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, lập đền thờ đức Phù Đổng, Cổ Loa thành, Trưng nữ vương, Triệu Đà,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   164 p thuvienbinhduong 29/05/2018 9 0

 • Ebook Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Quê hương Tây Sơn, ai đặt tên cho Nguyễn Huệ, thân mẫu của Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ có bao nhiêu anh em,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   56 p thuvienbinhduong 29/05/2018 9 0

 • Ebook Vũ trụ và hoa sen: Phần 1

  Ebook Vũ trụ và hoa sen: Phần 1

  Ebook "Vũ trụ và hoa sen" của Trịnh Xuân Thuận. Phần 1 này có nội dung trình bày về sự hợp lưu của ba nền văn hóa, trong đó có các nội dung như một nền giáo dục kiểu Pháp, tin xấu từ Việt Nam, tại sao lại là nước Mỹ...Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p thuvienbinhduong 29/05/2018 8 0

 • Ebook Vũ trụ và hoa sen: Phần 2

  Ebook Vũ trụ và hoa sen: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Vũ trụ và hoa sen"-NXB Tri thức. Phần 2 trình bày về khoa học ở mọi trạng thái của nó, phần 3 có nội dung về lượng tử và hoa sen. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   101 p thuvienbinhduong 29/05/2018 6 0

 • Ebook Streamline English Directions: Part 1

  Ebook Streamline English Directions: Part 1

  Part 1 this book includes these contents: Learning languages, shark attack, the yellow bulldozer, two-word verbs, the explorer, describing a picture, anything to declare, expressing your feellings,... Invite you to consult this book.

   62 p thuvienbinhduong 29/05/2018 5 0

 • Ebook Grammaire en dialogues - Niveau débutant

  Ebook Grammaire en dialogues - Niveau débutant

  La grammaire en dialogues est divisée en 32 chapitres, chacun portant sur un point de grammaire particulier. Les sujets de grammaire correspondent à ceux traités dans les metshodes de francais de niveau

   129 p thuvienbinhduong 29/05/2018 5 0

 • Ebook Chúng ta học tiếng Đức: Phần 2

  Ebook Chúng ta học tiếng Đức: Phần 2

  Phần 2 ebook bắt đầu từ bài học 15. Quyển sách giúp phần nào những người Đông Nam Á đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức dễ dàng học tiếng Đức, giúp vượt trở ngại trong việc hội nhập hòa đồng cuộc sống mới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   217 p thuvienbinhduong 29/05/2018 7 0

 • Ebook Chúng ta học tiếng Đức: Phần 1

  Ebook Chúng ta học tiếng Đức: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm 14 bài học. Sự thông đạt kiến thức tiếng Đức là một yếu tố quan trọng giúp cho sự hội nhập hòa đồng với cuộc sống mới được kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   126 p thuvienbinhduong 29/05/2018 6 0

 • Ebook Streamline English Directions: Part 2

  Ebook Streamline English Directions: Part 2

  Part 2 this book includes these contents: Ghost plane crash, The driving test, The language of newspaper, youth culture, animal rights and wrongs,... Invite you to consult this book.

   70 p thuvienbinhduong 29/05/2018 7 0

 • Ebook Công thức 4 bước đầu tư lợi nhuận và an toàn

  Ebook Công thức 4 bước đầu tư lợi nhuận và an toàn

  Ebook Công thức 4 bước đầu tư lợi nhuận và an toàn của Jackie Thái là một cuốn sách hữu ích cho những ai thực sự quyết tâm và cam kết trở thành một nhà đầu tư xuất sắc trong tương lai. Bạn sẽ: tiết kiệm được hàng chục năm sai lầm, tránh được hàng trăm triệu đồng tổn thất và tiết kiệm được hàng năm trời mất ngủ và ức chế tâm lý...

   18 p thuvienbinhduong 29/05/2018 7 0

 • Ebook Một tư duy khác về kinh tế và xã hội việt Nam

  Ebook Một tư duy khác về kinh tế và xã hội việt Nam

  Nội dung ebook trình bày những suy nghĩ của chính bản thân tác giả Alan Phan về niềm tin vào con người Việt, tự hào về quê hương Việt Nam, trận đấu kinh tế giữa người dân và chuyên gia, 7 rào cản giết chết các phi vụ M&A tại Việt Nam và những nghịch lý trong môi trường đầu tư Việt Nam.

   110 p thuvienbinhduong 29/05/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số