• Ebook 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8: Phần 1

  Ebook 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo "30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8" để có thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và tự luận của môn sinh học lớp 8. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1.

   64 p thuvienbinhduong 24/09/2022 2 0

 • Ebook 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8: Phần 2

  Ebook 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8: Phần 2

  Cuốn sách "30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 8" được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới bao gồm 2 phần: 30 đề kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 9, hướng dẫn trả lời Hi vọng cuốn sách này sẽ giúp cho các em học sinh nâng cao kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p thuvienbinhduong 24/09/2022 2 0

 • Ebook Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm khoa học tự nhiên môn Sinh học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm khoa học tự nhiên môn Sinh học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm khoa học tự nhiên môn Sinh học – Tập 2 cung cấp cho các bạn từng dạng câu hỏi, bài tập vận dụng và đề kiểm tra với lời giải chi tiết giúp các bạn có thể tự học tốt bộ môn Sinh học để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Phần 1 của ebook gồm các nội dung: quy luật di truyền - một gen trên một...

   290 p thuvienbinhduong 25/07/2022 38 0

 • Ebook Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm khoa học tự nhiên môn Sinh học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm khoa học tự nhiên môn Sinh học (Tập 2): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Phương pháp siêu tốc giải trắc nghiệm khoa học tự nhiên môn Sinh học – Tập 2 giới thiệu đến bạn đọc các nội dung: Di truyền học quần thể; Di truyền học người; Ứng dụng di truyền học. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

   209 p thuvienbinhduong 25/07/2022 26 0

 • Ebook 1111 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học: Phần 1

  Ebook 1111 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học: Phần 1

  Ebook 111 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học Phần 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Chương 1: Cấu tạo và các quá trình cơ bản của cơ thể sống và Chương 2: Sinh thái học. Mỗi chương trình bày theo câu hỏi chọn lọc và đáp án trả lời. Mời các bạn tham khảo.

   58 p thuvienbinhduong 27/06/2022 36 0

 • Ebook 1111 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học: Phần 2

  Ebook 1111 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, "Ebook 111 Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học: Phần 2" gồm các câu hỏi trắc nghiệm Chương 3 Di truyền biến dị và Chương 4: Sự tiến hóa của sinh giới. Mỗi chương trình bày theo câu hỏi chọn lọc và đáp án trả lời. Mời các bạn tham khảo.

   242 p thuvienbinhduong 27/06/2022 39 0

 • Ebook Handbook of biodiversity methods

  Ebook Handbook of biodiversity methods

  Ebook Handbook of biodiversity methods present planning a programme, biodiversity evaluation methods, introduction to habitat evaluation, habitat requirements and issues, methods for surveying habitats, surveying and monitoring management or environmental impacts, habitat conservation evaluation criteria, introduction to species assessment, general principles and methods for species...

   589 p thuvienbinhduong 26/04/2022 49 0

 • Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học động vật nổi

  Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học động vật nổi

  Việc điều tra đa dạng sinh học động vật nổi là một hoạt động quan trọng cần thiết trong việc đánh giá hiện trạng môi trường trong khu vực đặc biệt là hiện trạng môi trường nước. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để phối hợp với các chuyên gia để xây dựng tài liêu hướng dẫn điều tra đa dạng sinh...

   34 p thuvienbinhduong 26/04/2022 55 0

 • Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học động vật không xương sống cỡ lớn ở đáy

  Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học động vật không xương sống cỡ lớn ở đáy

  Việc điều tra đa dạng sinh học động vật đáy là một hoạt động quan trọng cần thiết trong việc đánh giá hiện trạng môi trường trong khu vực đặc biệt là hiện trạng môi trường nước. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đ phối hợp với các chuyên gia để xây dựng tài liệu hướng dẫn điều tra đa dạng sinh...

   44 p thuvienbinhduong 26/04/2022 48 0

 • Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học chim

  Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học chim

  Tài liệu này hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học ở Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể điều chỉnh, cập nhật hướng dẫn phù hợp với diễn biến về hiện trạng đa dạng sinh học, mục tiêu và chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học trong thực tế.

   47 p thuvienbinhduong 26/04/2022 50 0

 • Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học lưỡng cư và bò sát

  Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học lưỡng cư và bò sát

  Tài liệu hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học lưỡng cư và bò sát có 2 phần chính: Phần thứ nhất là các vấn đề chung, trình bày một số quy định bao gồm phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mục tiêu của điều tra đa dạng sinh học lưỡng cư, bò sát; quy trình cơ bản của điều tra đa dạng sinh học lưỡng cư, bò sát. Phần thứ hai đề cập...

   50 p thuvienbinhduong 26/04/2022 49 0

 • Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học thú

  Hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học thú

  Tài liệu hướng dẫn điều tra đa dạng sinh học thú có 2 phần chính: Phần thứ nhất là các vấn đề chung, trình bà một số qu định bao gồm phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mục tiêu của điều tra đa dạng sinh học thú; qu trình cơ bản của điều tra đa dạng sinh học thú. Phần thứ hai đề cập tới kỹ thuật điều tra ĐDSH thú theo quy trình...

   53 p thuvienbinhduong 26/04/2022 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số