Vài nét về lịch sử nhiếp ảnh và điện ảnh ở Thừa Thiên Huế

Bài viết phân tích sự du nhập của nhiếp ảnh và sự hoạt động của nhiếp ảnh ở Huế; hoạt động của nghệ thuật nhiếp ảnh ở Huế thời kỳ đầu; hoạt động của các tổ chức nhiếp ảnh tại Huế; sự du nhập điện ảnh vào Huế... Để hiểu rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết nội dung bài viết.