Trục nghiêng, quỹ đạo ellip của trái đất và các số 8 trên bầu trời

Bài viết trình bày một số sai lệch nhỏ về vị trí của mặt trời trên bầu trời, tạo ra bởi trục quay nghiêng so với mặt phẳng Hoàng đạo và quỹ đạo dạng ellíp của trái đất khi tịnh tiến xung quanh mặt trời.