Tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan trong quy hoạch đô thị

Trong bài viết này tác giả giới thiệu một số lý thuyết cơ bản, chọn lọc trong một khía cạnh nhỏ của quy hoạch đô thị: Tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan trong quy hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung bài viết.