Thiết kế và chế tạo máy sản xuất đĩa đựng thức ăn từ mo cau

Bài viết trình bày thiết kế và sản xuất máy được sử dụng để sản xuất các đĩa đựng thức ăn từ mo cau. Những tấm này được làm từ chất thải nông nghiệp thay vì vật liệu nhựa.