Sự thay đổi lực làm việc của neo trong thi công hố móng sâu tại Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu này là mô hình 1 công trình hố móng sâu thực tế tại khu vực đất sét Hà Nội sử dụng phần mềm PLAXIS 3D để đánh giá sự thay đổi của lực neo theo các vị trí trong mặt bằng hố đào. Toàn bộ hệ thống kết cấu chắn giữ gồm tường chắn, neo, và quy trình đào sẽ được kể đến trong quá trình mô hình.