Phân tích độ nhạy của độ tin cậy kết cấu - Một nghiên cứu áp dụng cho công trình ngầm

Bài báo này giới thiệu những kết quả nghiên cứu về phân tích độ nhạy của độ tin cậy kết cấu; phân tích các phương pháp tính độ tin cậy, hệ số quan trọng, chỉ số độ nhạy của các biến ngẫu nhiên và ảnh hưởng của chúng đến xác suất hư hỏng và chỉ số độ tin cậy.