Nghiên cứu đề xuất hệ số lớp của bê tông nhựa rỗng thoát nước phục vụ thiết kế kết cấu mặt đường theo AASHTO 1993

Bài viết trình bày phương pháp xác định thông số lớp của bê tông nhựa rỗng thoát nước trên cơ sở kết quả của thí nghiệm đo mô đun đàn hồi động tại hiện trường.