Hướng dẫn kỹ năng sử dụng MS Excel 2003

Giáo trình hướng dẫn người học các thao tác, kỹ năng sử dụng MS Excel 2003 từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung giáo trình giới thiệu phần mềm xử lý bảng tính MS Excel 2003, kỹ năng tạo và hiệu chỉnh dữ liệu trên bảng tính - quản lí bảng tính, tính toán trên sheet trên bảng tính, giới thiệu và hướng dẫn bạn học các hàm trong Excel như hàm logic, hàm IF, hàm thống kê đếm, hàm thời gian, hàm chuỗi, hàm dò tìm VLOOKUP, HLOOKUP, sắp xếp và rút trích dữ liệu và vẽ đồ thị.