Bài giảng Excel 2010: Chương 5

Chương 5 Tạo các biểu đồ trong bảng tính thuộc bài giảng Excel 2010. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: làm quen với biểu đồ, tạo biểu đồ, tạo một biểu đồ khác, định dạng biểu đồ, in biểu đồ.

Từ khóa: Bài giảng Excel 2010

11 p tvs_thuvienbinhduong 04/12/2014 209 2