Giáo trình toán cao cấp B2

Giúp sinh viên nắm vững và sử dụng được các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính, phép tính Vi tích phân của hàm hai biến và Phương trình vi phân để từ đó vận dụng các kiến thức được học khai thác được các phần mềm tính toán như Maple, Mathematica. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình