Giáo trình sử dụng Excel 2010

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010, khái quát những điểm mới, các thao tác cơ bản, cách thức sử dụng các hàm, làm việc với Macro và Templates, các phím tắt và thủ thuật...

Từ khóa: Excel 2010

240 p 012846 29/12/2014 412 5