Giáo trình kết cấu xây dựng - NXB Xây dựng

Giáo trình kết cấu xây dựng là tài liệu dùng để giảng dạy và học tập tron trường trung học chuyên nghiệp xây dựng. Giáo trình gồm 4 phần: Phần 1: Kết cấu gỗ, phần 2: Kết cấu thép, phần 3: kết cấu bê tông cốt thép, phần 4: các bảng phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo.