Giải pháp kết cấu đài cọc hợp lý phần ngầm của công trình có tải trọng trung bình trong nền đất cát khu vực ven biển thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Tính toán sức chịu tải nền đất theo các phương pháp lý thuyết như cọc HPC, cọc Atlas, cọc xoắn vít (CFA) cho các kết quả khác nhau và có thể bố trí hợp lý số lượng cọc trong đài móng cho từng loại cọc.