Eboook Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang tiếp tục giới thiệu các mẫu chuyện về Người như: một ngày làm việc của Bác, ùng Bác qua suối, ngọn lửa ấm tình người, Bác Hồ "khao dân", ...Mời quý đọc giả tham khảo!