Ebook Việt Nam kho tàng dã sử: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

Phần 2 ebook gồm các phần: Dã sử về những người thuộc dân tộc thiểu số, một số thần tích,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.