Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 44): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 44", phần 2 trình bày nội dung của các văn kiện: Quy định của Ban Bí thư về tổ chức Hội đồng Quân sự các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy định của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy định của Ban Bí thư về tổ chức Uỷ ban kiểm tra Đảng các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.