Ebook Tuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn Hóa học: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn Hóa học" do NXB ĐH Sư phạm ấn hành cung cấp cho người đọc 21 đề thi trắc nghiệm môn Hóa học dùng cho ôn luyện, chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi Quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.