Ebook Tướng Navarre với trận Điện Biên Phủ: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

Phần 2 ebook từ chương 6, bắt đầu từ "Dĩ nhiên, Việt Minh chưa có những xe bọc thép, nhưng rõ ràng là nếu có thì
cuộc hoảng loạn càng tăng lên gấp bội. Trong khi thảo luận các biện pháp đề
phòng, có người nào đó đã ra lệnh phá hủy chiếc cầu chủ yếu trên con đường
từ Thà Khẹt đi Sênô, nằm trên sông Sêbang Phai...". Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.