Ebook Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam: Phần 2

"Ebook Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam: Phần 2" được nối tiếp phần 2 trình bày về dân ca, tục ngữ ca dao của đồng bào miền núi, một số kết luận về ca dao tục ngữ Việt Nam.