Ebook Thiết kế bài giảng Hóa học 12 nâng cao (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Hóa học 12 nâng cao (Tập 1)", phần 2 trình bày các bài soạn về amin, amino axit và protein, polime và vật liệu polime. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.