Ebook Tài liệu tổng ôn tập luyện thi trắc nghiệm hóa học (Tập 1: Hóa đại cương và vô cơ): Phần 1

"Tài liệu tổng ôn tập luyện thi trắc nghiệm Hóa học" do TS. Cao Cự Giác biên soạn có cấu trúc gồm 20 chương bao quát toàn bộ chương trình Hóa học THPT từ cơ bản đến nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của tập 1 - Hóa đại cương và vô cơ.