Ebook Sổ tay tư vấn ngành nghề nông thôn: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Ebook Sổ tay tư vấn ngành nghề nông thôn được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết về phát triển làng nghề nông thôn Việt Nam. Phần 1 cuốn sách trình bày các bảng hướng dẫn tư vấn như phạm vi hoạt động tư vấn, tính hiệu quả của hoạt động tư vấn, quy trình tư vấn... Hy vọng cuốn sách sẻ giúp ích được nhiều cho bà con nông dân.