Ebook Những viên kim cương trong hóa học (từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 1

Cuốn sách "Những viên kim cương trong hóa học (từ lý thuyết đến ứng dụng)" do TS. Cao Cự Giác biên soạn dưới dạng tổng hợp những vấn đề chọn lọc của hóa học phổ thông, khai thác dưới mọi góc độ từ lý thuyết đến ứng dụng, từ cơ bản đến nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.