Ebook Những nội dung cơ bản của Luật lý lịch tư pháp năm 2009: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Những nội dung cơ bản của Luật lý lịch tư pháp năm 2009" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp và lập lý lịch tư pháp; Cấp phiếu lý lịch tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.