Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 6 - Từ năm 1858 đến năm 1896): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 6 - Từ năm 1858 đến năm 1896)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tình hình Việt Nam trước khi Pháp xâm lược; cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược (giai đoạn 1858 – 1873); cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc Kỳ và Trung Kỳ (giai đoạn 1873 – 1884). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.