Ebook Lịch sử Việt Nam bằng tranh (Tập 1: Chống quân xâm lược phương Bắc): Phần 2

'Ebook Lịch sử Việt Nam bằng tranh (Tập 1: Chống quân xâm lược phương bắc): Phần 2' được nối tiếp phần 1 trình bày về Lý Nam Đế - Triệu Quang Phục - Lý Phật Tử; Mai Hắc Đế; Phùng Hưng; Khúc Thừa Dụ - Khúc Hạo - Khúc Thừa Mỹ.